Ceny naszych usług

Poniżej przedstawiamy cennik na wybrane usługi oferowane przez naszą firmę. W zależności od zaawansowania technologicznego instalacji elektrycznej, potrzeb i życzeń klientów wszystkie ceny są wcześniej konsultowane i ustalane indywidualnie. W przypadku kompleksowej realizacji zlecenia udzielamy 25% rabat na pomiary elektryczne.

Cennik ważny od 04.2009

Bramy szt.
Montaż napędu do bramy garażowej (bez napędu) 700,00 zł
Montaż fotokomórek 300 zł
Montaż dodatkowego pilota 120 zł
Otwieranie furtki z pilota 280 zł
  
Montaż instalacji (z materiałem): szt.
Gniazdo trójfazowe 400V 100 zł
Gniazdo jednofazowe 230V 60 zł
Łącznik instalacyjny 15 zł
Łącznik instalacyjny ( schodowy, krzyżowy ) 50 zł
Łącznik sterowania roletami elektrycznymi 120 zł
  
Montaż instalacji (bez materiału): szt.
Gniazdo trójfazowe 400V 9 zł
Gniazdo jednofazowe 230V 9 zł
Łącznik instalacyjny 15 zł
Łącznik instalacyjny ( schodowy, krzyżowy ) 50 zł
Łącznik sterowania roletami elektrycznymi 120 zł
Gniazdo antenowe ( RTV ) 20 zł
Gniazdo telefoniczne ( RJ11/RJ12 ) 35 zł
Gniazdo komputerowe ( RJ45 ) 25 zł
Gniazdo głośnikowe 35 zł
Punkt zasilania wentylatora 70 zł
Punkt instalacji alarmowej 8zł
Punkt domofonowy 12 zł
Punkt videodomofonowy 5 zł
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (cegła) m.b. 10 zł
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (beton) m.b. 10 zł
Fugowanie i zatarcie wykonanych bruzd m.b. 10 zł
  
Montaż osprzętu (bez materiału): szt.
Montaż gniazda jednofazowego 230V 9 zł
Montaż gniazda trójfazowego 400V 9 zł
Montaż łącznika instalacyjnego od 15 zł
Montaż łącznika instalacyjnego ( schodowy, krzyżowy ) od 30 zł
Montaż łącznika sterowania roletami elektrycznymi 15 zł
Montaż oprawy oświetleniowej wew. 15 zł
Montaż oprawy oświetleniowej zew. ( na budynku ) 20 zł
Montaż gniazda antenowego ( RTV ) 50 zł
Montaż gniazda telefonicznego ( RJ11/RJ12 ) 50 zł
Montaż gniazda komputerowego ( RJ45 ) 50 zł
Montaż gniazda głośnikowego 50 zł
Montaż wentylatora 200 zł
Montaż czujki ( ruchu, stłuczenia szyby itp. ) 150 zł
Montaż domofonu 350 zł
Montaż videodomofonu 400 zł
Montaż szyny uziemiającej/wyrównawczej 130 zł
Podłączenie kuchni elektrycznej 150 zł
  
Montaż rozdzielnicy (bez materiału): szt.
Osadzenie rozdzielnicy 12 - 24 modułów 120 zł
Osadzenie rozdzielnicy 36 - 48 modułów 150 zł
Osadzenie rozdzielnicy 56 - 104 modułów 200 zł
Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy 1 modułu 13 zł
  
Pomiary elektryczne : szt.
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym 8 zł
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym 14 zł
Pomiar impedancji pętli zwarcia 8 zł
Pomiar skuteczności zerowania 8 zł
Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego 10 zł
Pomiar rezystancji uziemienia 40 zł
  
Układanie kabla w ziemi (bez materiału): m.b.
Wykop ręczny o głębokość 0.8m 40 zł
Wykonanie podsypki z piasku 13 zł
Ułożenie bednarki 0,50 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 25mm2 15 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 35mm2 20 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 50mm2 30 zł
Ułożenie folii 0,50 zł
Zasypanie wykopu 15 zł
  • Wszystkie podane ceny, są cenami netto.
  • Instalacje wykonujemy z materiałów własnych lub nam powierzonych.
  • Ceny ułożenia kabla w ziemi nie zawierają w sobie kosztu rozebrania oraz odtworzenia warstwy chodnika, asfaltu, trawnika itp.